olvasás: 7 perc

 • Vágólapra másolva

Az üzleti intelligencia terület kontrollja a hitelintézeteknél

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a pénzügyi szektor felügyelete kapcsán különböző adatszolgáltatási kötelezettséget is előír a hitelintézeteknek. Ezek az MNB statisztikai tevékenységéhez (pl. nyilvánosságra hozatal), a jegybanki információs rendszerhez szükségesek. Hatósági határozatban rendkívüli adatszolgáltatások is előírhatóak, de léteznek például uniós jogi aktussal előírt adatszolgáltatások is.

62ac8913-9e4f-488d-9311-d2d8e50cb921

Az MNB ajánlást bocsátott ki azért, hogy ezeknek az adatszolgáltatási kötelezettségeknek hatékonyabban meg tudjanak felelni a hitelintézetek, részletezve az MNB elvárásait az adatvagyon-gazdálkodási kérdéskörökben. Mivel a 2024. évnek az auditja már ki kell, hogy térjen az ajánlásban foglaltakra, ezért a hitelintézeteknek gyorsan alkalmazkodniuk kell ezekhez a kötelező előírásokhoz

Mi az ajánlás célja?

Olyan elvárások és követendő jó gyakorlatok meghatározása, amelyek alkalmazásával az adatszolgáltatás minősége javul, az adatszolgáltatási folyamat időben lerövidül, valamint amelyek iránymutatásul szolgálnak a hatékony adatszolgáltatási folyamat kialakításához és működtetéséhez.

Az adatszolgáltatás megfelelő minőségben történő teljesítésének előfeltétele az intézmény egészére vonatkozó, tudatos és jól szervezett adatvagyon-gazdálkodás.

Az ajánlás fő témakörei

A szabályozás részletesen foglalkozik az adatszolgáltatást végző területekkel, valamint az azokat kiszolgáló területekkel is, méghozzá több aspektusból:

 • szervezet,

 • szabályozás-nyilvántartás

 • folyamat

 • felelősségek

 • készségek-képességek

 • ellenőrzés és monitoring

 • fejlesztések

Az MNB konkrét elvárásai példákkal:

 • Szervezet: Az intézmény teljes adatszolgáltatási folyamatára vonatkozó általános elvárás, hogy az intézmény méretéhez, a tevékenység és az adatszolgáltatási folyamat komplexitásához illeszkedő emberi erőforrás-ellátottság biztosítása.

 • Adatszótár, metaadattár: Az adattranszparencia érdekében törekedni kell az egységes adatdefiníciókat tartalmazó nyilvántartás használatára és működtetésére.

 • Adathibák, adatjavítások és adatmódosítások: Kijelölt felelősöknek kell segíteni az adatszolgáltatást végző területet.

 • Jelentésleltár: Átfogó, naprakész nyilvántartást kell vezetni, amely visszakereshető módon tartalmazza az MNB számára teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségeket.

 • A jelentésleltár kiegészítéseként javasolt az adatszolgáltatásokra vonatkozó részletes dokumentáció, pl. felhasznált adatkörök, az adatok életútja, adatdefiníciók, adatszolgáltatás lépései, stb.

 • Származtatott adatok, mutatószámok: Jó gyakorlat, ha az intézmény manuális vagy automatikus ellenőrzési lépések útján megbizonyosodik az alapadatok pontosságáról és a kalkuláció megfelelőségéről.

 • Incidens regiszter: Az MNB által visszajelzett, valamint az önrevízió során felmerülő adatminőségi problémák és incidensek nyilvántartása. Ebben kell a késedelmes adatszolgáltatásokat, módosításokat, MNB észrevételeket is nyilvántartani.

 • Adatszolgáltatási automatizációs terv: Kidolgozandó egy olyan akcióterv, amely az új, illetve módosított adatszolgáltatás teljesítését lehetővé teszi. Az akcióterv álljon összhangban az intézmény informatikai stratégiájával és legyen megvalósítható.

Az ajánlásnak való megfelelés 3 pilléres ellenőrzése:

 • Önértékelés: az ajánlás mellékletei között található egy önellenőrző lista, valamint annak kitöltésére vonatkozó útmutatás. Az önértékelést évente kell elvégezni és december 31-ig benyújtani az MNB számára.

 • Belső ellenőrzés: Az ajánlásban szereplő elvárások teljesülésének és a jogszabályi megfelelésnek, valamint egyéb előírások adaptációjának ellenőrzését az intézmény belső ellenőrzése végzi.

 • Könyvvizsgáló: az ajánlás alkalmazását szerepeltetni kell az éves könyvvizsgálói különjelentésben is.

A Stratis Kft. széles körű tapasztalattal rendelkezik a nagyvállalati szintű adatvagyon menedzsment megoldások tervezésében és megvalósításában, legyen szó akár BI stratégiáról, működési modellről, transzformációs útvonaltervről, vagy ezek megvalósításáról.

Néhány példa arra, hogy milyen konkrét feladatok kapcsán tudjuk ügyfeleinket támogatni az MNB 19/2022 ajánlásnak való megfelelésben:

 • AS-IS felmérés:

  • Az ügyfél kiindulási állapotainak vizsgálata a következő aspektusok mentén: governance, folyamatok, szervezet, képességek, architektúra, technológia

  • Adatvagyon felmérés, dokumentálás

  • DM érettség felmérése: Nemzetközi sztenderdek alapul vételével, a saját tapasztalatainkkal kiegészítve mutatjuk be a vállalati adat-érettség szintjét és lehetséges fejlődési útvonalakat.

  • Digitális transzformációs portfólió: A már meglévő kezdeményezések összegyűjtése, további lehetőségek („use case”-ek) beazonosítása.

 • DM stratégia, vízió, jövőkép kidolgozása: A vállalat stratégiai célkitűzések megvalósítását az adatvagyon menedzsment területe hogyan tudja hosszú távon, hatékonyan támogatni.

  • szcenáriók beazonosítása

  • a szcenáriók közül az ügyfél által kiválasztott részletes kidolgozása

  • DM működési modell

 • GAP-analízis: A jelenlegi állapot és a jövőkép szerinti állapot eltéréseinek vizsgálata, gyökérokok keresése, fejlesztési-optimalizálási lehetőségek azonosítása.

 • Transzformációs útvonalterv alkotás: Annak meghatározása, hogy a DM jövőkép szerinti állapotok elérése reálisan milyen lépéseken keresztül valósítható meg. Magas szintű erőforrás- és költségbecslés készítése.

 • Támogató rendszerek: Az adatvagyon menedzsment területét segítő rendszerek tervezése, kiválasztása, bevezetés támogatása, az ezekhez kapcsolódó folyamatok meghatározása:

  • Metaadattár

  • Adatszótár

  • Üzleti fogalomszótár (Business Glossary)

  • Riportkatalógus

  • KPI-ok és mutatók gyűjteménye stb.

 • Törzsadatkezelési koncepció alkotása, bevezetés támogatása.

A kapcsolódó folyamatokat ügyfeleink számára a nemzetközi trendek, iparági sztenderdek és legjobb gyakorlati minták alapján állítjuk össze, a DAMA-keretrendszer adatvagyon menedzsmentre vonatkozó iránymutatásai alapján. BI fejlesztéseink és működési modelljeink a vállalatspecifikus kihívásokat előtérbe helyezve, minden esetben egyedi felmérések és elemzések alapján, az ügyfél igényeinek megfelelően, „testre szabottan” készülnek el.

Referenciáink között a pénzügyi szektor több tagja, hitelintézetek, biztosítók is szerepelnek, így szakmai ismereteinken túl, érdemi tapasztalatokkal is tudjuk segíteni jelenlegi és leendő ügyfeleinket az adatvagyon menedzsment témakör kihívásai kapcsán.

A Magyar Nemzeti Bank 19/2022. (XII.1.) számú ajánlása a hitelintézeti adatszolgáltatások összeállítási folyamatának kialakításáról, működtetéséről, kereteiről és kontroll funkcióiról, valamint a kapcsolódó adatvagyon-gazdálkodási feladatokról.

Az ajánlás címzettjei a Hpt. szerinti hitelintézet és az EGT-fióktelep.

A szerzőről

Dr Tozser Gabor Szerzo
Dr. Tőzsér Gábor

Vezető tanácsadó

Digital Transformation Services

Gábor 16 éve foglalkozik az adatokkal, közte gazdasági elemzéssel, riportfejlesztéssel, telekommunikációs hálózati szolgáltatásfejlesztéssel, valamint több iparágban (pl. energetikai, banki, biztosítási szektorban) data governance belső folyamatok kialakításával, fejlesztésével. CDMP minősített adatvagyon menedzsment tanácsadó.

Milyen üzleti probléma
megoldásában segíthetünk?

Left hand art Right hand art